Horská chata Lajoška


Chata Lajoška, alebo tiež chata Predná Holica, je horská chata v Slovenskom rudohorí vo Volovských vrchoch v katastrálnom území obce Vyšný Klátov v okrese Košice-okolie. Chata stojí v nadmorskej výške 908 m n. m. V blízkosti chaty stojí malá kaplnka, ktorá bola postavená v r. 1912.


História
Prvá chata na Prednej Holici vznikla v roku 1914. V roku 1925 boli zvyšky pôvodnej chaty odstránené a bola postavená nová chata. Keď v r. 1929 zomrel Ľudovít Konrády, na ktorého popud bola chata obnovená, na jeho počesť chatu pomenovali po ňom. Odtiaľ pochádza jej ľudový názov Lajoška – z maďarského Lajos (po maďarsky Ľudovít). Po Viedenskej arbitráži vrch Predná Holica a teda aj chata pripadla Maďarsku. Počas druhej svetovej vojny chatu striedavo obsadzovali partizáni a fašisti. V decembri 1944 maďarskí vojaci chatu vyhodili do vzduchu. Nová chata bola dostavaná v roku 1951.